Boost by FC Rosengård

 

boost 763

Det här är Boost by FC Rosengård

Boost by FC Rosengård (FCR) är ett arbetsmarknadsprojekt i Malmöregionen som finansieras av Europeiska Socialfonden, sysselsättningsinitiativet. Projektet syftar till att förbereda arbetssökande ungdomar inför arbete eller studier, samt matcha direkt till anställning.

Projektägare är föreningen FC Rosengård, som drivit arbetsmarknadsprojekt sedan 2003. Boost by FCR samverkar med Arbetsförmedlingen i Malmö och Burlöv, Malmö stad, Region Skåne och Trelleborgs kommun.

Boost by FCR vänder sig till ungdomar 16-24 år som önskar få ett individualiserat och skräddarsytt stöd för att snabbare komma in i arbetslivet eller börja studera.

Vår idé

På Boost by FCR antar vi ett holistiskt synsätt på individen och försöker bemöta varje individ utifrån dess unika förutsättningar. Det kräver att verksamheten har både bredd och djup. Men vi vet att det ger bäst resultat.

För att kunna möta varje individ består Boost by FCR därför av ett multikompetent team med ett 30-tal medarbetare som har varierande kompetenser och erfarenheter. Insatserna som erbjuds finns indelade i tre övergripande spår; arbets-, studie- och hälsospår. Beroende på individens behov och mål väljs insatser utifrån spåren. Hela projektteamet stöttar, motiverar och stärker individen på vägen mot målet.

Boost by FCR i siffror

– 60 procent av ungdomarna blir självförsörjande under sin tid i Boost by FCR.
– Genomsnittlig inskrivningstid är 3 månader.
– Ca 300 ungdomar deltar samtidigt.
– Ca 110 gruppaktiviteter genomförs varje månad.
– 2 ungdomar får arbete eller börjar studera, varje dag.

 

Läs om vårt nya initiativ Match by FC Rosengård här 

 

Boost by FC Rosengård – Lantmannagatan 30 – 214 48 Malmö – [email protected]boostbyfcr.se