Boost by FC Rosengård

 

boost 763

FC Rosengård drivs av ambitionen att vara en social resurs i lokalsamhället och har sedan 2003 bedrivit flera sociala projekt riktade till grupper som på olika sätt befunnit sig i utanförskap. Detta arbete har gått hand i hand med föreningens vision om att vara en kraft som ”förverkligar ungdomars drömmar”, vare sig man har fokuserat på långtidsarbetslösa vuxna, på skolbarn eller på arbetssökande ungdomar.

På FC Rosengård ser man den omfattande ungdomsarbetslösheten i Malmö som ett stort samhällsproblem: ”Unga som inte kommer in på arbetsmarknaden riskerar att hamna i ett långvarigt utanförskap som medför skadliga verkningar såväl på individ- som på samhällsnivå”, menar Sylvia Morfiadakis, projektledare för Boost by FC Rosengård.

Ungdomar behöver ett brett och individualiserat stöd

Boost by FC Rosengård är till för alla ungdomar, kvinnor och män, men med särskild fokus på de som inte har fullföljt sin gymnasieutbildning, som har sammansatta problem, har en funktionsnedsättning eller är utrikes födda. Projektet ska underlätta dessa personers etablering i arbetslivet och deras deltagande i utbildning. Ett vidare syfte är att verksamheten leder till en minskad ungdomsarbetslöshet och till ungas varaktiga integration på arbetsmarknaden.

Jag har framförallt fått bättre självförtroende genom att delta i projektet och det har gjort att jag har kunnat fullfölja min tidigare avbrutna högskoleutbildning och nu söker jag arbete -deltagare Boost

Resultat

Sedan 2011 har Boost by FC Rosengård lyckats förmedla 749 olika anställningar samt 243 CSN-utbildningar. 723 ungdomar har skrivits ut med ett arbete eller heltidsutbildning. Detta innebär att cirka 50,5 procent av deltagarna kunnat uppnå sitt mål om anställning eller utbildning genom att delta i projektet. Det bör dock belysas att en stor andel av de övriga deltagarna som genomgått projektet har stärkt sina möjligheter och närmat sig arbetsmarknaden genom att ha deltagit i projektets aktiviteter.

Aktuellt

FC Rosengård har nyligen lämnat in en ansökan till Europeiska Socialfonden om att Boost by FC Rosengård ska kunna fortsätta sin verksamhet till och med 2017. I väntan på beslut drivs projektet för tillfället med stöd från Region Skåne och Malmö Stad.

Man blir verkligen motiverad och stärkt av att vara med här. Jag hade inget mål när jag kom hit. Visste inte vad jag ville och tvivlade på min egen förmåga -deltagare Boost

Boost by FC Rosengård – Lantmannagatan 30 – 214 48 Malmö – [email protected]boostbyfcr.se