Football For Life

 

Football for Life Sverige

FC Rosengård är stolta över att presentera att Fotboll for Life även startas upp i Sverige tillsammans med Malmö stad! Projektet ämnar att aktivera fler tjejer inom idrotten och fotbollen genom att utbilda tjejer/kvinnor som ledare, domare och administratörer inom fotbollen. Planen är även att jobba med att sänka tröskeln till idrott genom att hitta nya former för fotboll/idrott och sprida kunskap om hur man kan arbeta för en jämställd idrott.


 

Football For Life

Football for Life drivs sedan 2008 av FC Rosengård och arbetar med fotbollen som verktyg för att stärka unga sydafrikanska tjejers självkänsla, självförtroende och ställning i samhället. När verksamheten startade, 2008, fanns Football for Life vid 40-talet skolor knutna till Star for Lifes utbildningsprogram. Idag har Football for Life tillgång till alla 550 skolor i distriktet uMkhanyakude.

 


 

 

 

 


 

FFL-logo

 

Football for Life drivs sedan 2008 av FC Rosengård och arbetar med fotbollen som verktyg för att stärka unga sydafrikanska tjejers självkänsla, självförtroende och ställning i samhället.

– FC Rosengård har under lång tid drivit sina verksamheter med ett stort socialt engagemang. Genom flera olika projekt i Sverige och inte minst genom Football for Life i Sydafrika kan vi hjälpa till att skapa ett jämlikare samhälle. Att ge unga människor lika möjligheter att förverkliga sina drömmar är mycket viktigt för oss, säger FC Rosengårds ordförande Håkan Wifvesson.

När verksamheten startade, 2008, fanns Football for Life vid 40-talet skolor knutna till Star for Lifes utbildningsprogram. Idag har Football for Life tillgång till alla 550 skolor i distriktet uMkhanyakude, detta tack vare ett nära samarbete med lokala strukturer så som Sydafrikas motsvarighet till utbildnings- och fritidsförvaltningen samt South African Football Association (SAFA).

– Football for Life gör verkligen skillnad och skapar möjligheter och förverkligar drömmar för väldigt många fotbollsspelande tjejer i Sydafrika. Football for Life är det enda i sitt slag, inte bara i Sydafrika, utan i hela Afrika

Fran Hilton Smith, Technical Director Women’s Football SAFA National.

 

Genom Football for Lifes fotbollsprogram får allt fler tjejer möjlighet att spela fotboll. Detta är viktigt ur många perspektiv. Det skickar bl a tydliga signaler om att tjejernas roll i samhället är på väg att förändras. Genom deras intåg på fotbollsplanen ifrågasätts de traditionella könsrollerna. Fotbollen är traditionellt sett en väldigt manlig företeelse i Sydafrika. Football for Life hjälper till att bryta dessa inarbetade mönster.

Football for Life arbetar brett med ett holistiskt hälsoperspektiv, där så väl den fysiska som den psykiska och sociala hälsan sätts i centrum. Projektet ger så mycket mer än fotbollskunskap, men det är fotbollen som blir verktyget för att skapa förändringar.

Verksamheten utvecklas kontinuerligt och hösten 2015 invigde Football for Life sitt helt unika damfotbollsutvecklingscenter intill Masibonisane High School. Centret finansierades av det skandinaviska bygg-, anläggnings- och bostadsutvecklingsbolaget Veidekke, som haft ett stort engagemang i Football for Life sedan 2010.

Veidekkes värdegrund baseras på respekt för människan, entusiasm och modet att vara gränssprängande. Detta är tre fundamentala delar som vi även ser i vårt samarbete med Football for Life och som är grunden till varför vi valt att arbeta tillsammans.

– Veidekkes värdegrund baseras på respekt för människan, entusiasm och modet att vara gränssprängande. Detta är tre fundamentala delar som vi även ser i vårt samarbete med Football for Life och som är grunden till varför vi valt att arbeta tillsammans. Med relativt små medel, men med mycket stort engagemang och med rätt förutsättningar, lyckas man stödja och stärka unga kvinnor till ett bättre liv med hjälp av fotbollen, säger Jimmy Bengtsson, VD Veidekke.

I damfotbollscentret anordnar Football for Life idag träningsläger, tränarutbildningar, work shops mm. Fotbollscentrat innefattar utbildningslokaler, omklädningsrum, sovsalar, kök, kontor mm. Veidekke har bidragit såväl ekonomiskt som kunskapsmässigt till byggnationen.

Female Coach Development Program

Dam- och tjejfotbollen har vuxit avsevärt under de snart 10 år som Football for Lifes (FFL:s) verksamhet bedrivits i Sydafrika. Behovet av kvinnliga tränare är överhängande, både för att skapa en hållbarhet runt tjejfotbollen, men också för att säkerställa säkerheten för alla aktiva utövare.

En av de största utmaningarna vi möter när det kommer till i tränarutbildning är att ytterst få kvinnor i distriktet har någon som helst fotbollsbakgrund, och ytterst få har fått chans att utveckla sina förmågor som ledare. Kvinnor förväntas vara lågmälda, lugna och respektfulla och definitivt inte vara fotbollstränare. Att vi dessutom verkar i ett område med väldigt låg socioekonomisk standard gör det omöjligt för de allra flesta kvinnor, mödrar med försörjningsansvar, att lägga pengar på en ledarskapsutbildning. Detta vill vi ändra på genom en utökad satsning på Female Coach Development Program (FCDP).

För att skapa en hållbarhet och lokal överlevnad av FFL blir just ledarna och deras ledarskap en nyckelfråga. Genom att utbilda fler kvinnliga ledare i Sydafrika gör vi det möjligt för fler tjejer får ta del av fotbollen i sin lokala hemmiljö.

I FCDP kommer vi att arbeta parallellt med fyra grupper, där varje grupp består av 15 kvinnliga ledare som representerar 225-300 fotbollstjejer var. Totalt blir det 60 kvinnliga ledare som i sin representerar 900-1200 fotbollstjejer. I förlängningen berör och inspirerar det indirekt alla tjejer i byn – kvinnor som bryter mönster i en mansdominerad miljö. Effekterna av FFL sträcker sig då över ett väldigt stort område och överlevnaden av tjejfotbollen stärks ytterligare.

Vi ser idag många likheter mellan de utmaningar vi ställs inför i Sydafrika med de vi ställs inför i Sverige. Tjejernas roll är ofta i hemmet och fritidsaktiviteter är för killarna. Här kan vi alltså ta med oss många av de erfarenheter vi samlat på oss genom åren i Sydafrika.

Totalt har 15 tjejer engagerats i FCDP-satsningen i Sverige. Detta är tjejer, från framförallt Rosengård, som är intresserade av att bli ledare men saknar föreningserfarenheter. Satsningen på FCDP i Sverige genomförs i samarbete med Tillsammans i förening. Tillsammans i förenings ledare kommer även att hålla i utbildningstillfällen inom områden som jämställdhet, demokrati och sexuella trakasserier för de 15 deltagande tjejerna.

Förutom de rent teoretiska momenten kommer vi att komplettera utbildningen med praktisk erfarenhet med flertalet prova-på aktiviteter, där tjejerna bl.a. får testa thaiboxning, fotboll, tennis, handboll och gruppträning och se vad det innebär att vara ledare i just dessa föreningar. Förhoppningen är sedan att vi till våren ska kunna erbjuda dem praktikplatser som ledare.

Idag är det ofta män som är tränare. Kvinnor får göra hemmasysslor och idrott har blivit mer av en mansgrej. Jag funderade mycket över det när jag var mindre, varför vi bara hade män som gympalärare. Idrott är ju inte bara för män.

Sundos Bawati och Fatma Alwan är två av deltagarna i den svenska versionen av FCDP.

– Jag fick höra om det här projektet av en vän som är engagerad i Tillsammans i förening och tyckte det lät roligt och bra, säger Fatma.

Sundos och Fatma idrottar själva på fritiden och ser fram emot att vara med och förändra gamla könsroller.

– Idag är det ofta män som är tränare. Kvinnor får göra hemmasysslor och idrott har blivit mer av en mansgrej. Jag funderade mycket över det när jag var mindre, varför vi bara hade män som gympalärare. Idrott är ju inte bara för män. Jag tror att om det blir fler kvinnliga tränare så blir det också flickor som idrottar, säger Sundos.

– Det kanske inte ändras direkt men efter lite tid, säger Fatma.