Kick Off by FC Rosengård

 

FCR_KickOff_Logo_Color_B

FÖR NYANLÄNDA KVINNOR I ETABLERINGEN

 

Det här är Kick Off by FC Rosengård

Vi är en verksamhet för dig som är kvinna och deltar i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Genom ditt deltagande hos oss får du inblick i hur du själv kan påverka ditt nya liv här i Sverige. Vår målsättning är att vara det stöd som du behöver för att formulera dina mål och sedan arbeta mot dem vare sig det är studier, praktik eller arbete. Vi kommer även att arbeta med andra områden som handlar om hälsa, familjesituation och delaktighet i samhället.

Det här får du som deltar

Varje vecka genomförs en kombination av aktiviteter i grupp som bland annat ger dig kunskap om föreningslivet och möjlighet att skapa nya nätverk. Sådana aktiviteter kan vara studiebesök, föreläsningar, workshops, friskvårdsaktiviteter och sociala aktiviteter. Dessutom får du som deltagare möjlighet till skuggning på arbetsplats, individuell vägledning kring studier, arbete, hälsa och familjesituation.

När du avslutat ditt deltagande i Kick Off by FC Rosengård är målet att du ska ha formulerade mål och verktyg för att kunna göra nya val som tar dig närmare arbetsmarknaden.

Här når du oss:

Asmaa Azirar Karlsson Jovmana Soveidan Hannah Michailidou
Projektsamordnare Hälsovägledare Projektledare
Talar arabiska och franska Talar arabiska
0704-21 82 82 0701-46 10 99 0766-30 50 43
[email protected] [email protected] [email protected]

 

Kick Off by FC Rosengård   –   Lantmannagatan 30   –   214 48 Malmö   –   [email protected]