Kul på Hjul

 

kulpahjul_vitbg_space

Kul på hjul är en cykelskola (verksam år 2016-2018) för barn i åldern 6-13 år som syftar till att på ett enkelt sätt öka barn och ungas rörelsefrihet i staden och som drivits av FC Rosengård. Att kunna cykla är också ett sätt att lättare interagera i samhället, kunna nyttja olika former av förenings- och fritidsaktiviteter och därmed komma in i nya sociala strukturer.

Våra erfarenheter från Kul på hjul visar att barn och unga som inte kan cykla begränsar sina möjligheter att utöka sina nätverk, såväl socialt som kunskapsmässigt. Ur hälsomässig aspekt ger fysisk aktivitet som cykling ett bättre utgångsläge för andra fysiska aktiviteter. Cykling är dessutom ett mer miljövänligt och modernt sätt att röra sig runt i staden.

Till projektet knöts en styrgrupp bestående av representanter från FC Rosengård, Tjejer i Förening, Röda Korset samt Malmö stad. Arbetsuppgifter har bestått i att strukturera projektet, medverka som ambassadörer, vara “dörröppnare” och kritiskt granska och ifrågasätta projektets olika delar. Totalt genomfördes sex möten per år.

Kul på hjul har baserats på tre målsättningar:

  • Ökad integration
  • Förbättrad hälsa
  • Ökad inlärningsförmåga
Vill du veta mer om Kul på hjul eller få tips på hur man anordnar en cykelskola?
Klicka in på Kul på hjuls hemsida.