Kul på Hjul

 

kulpahjul_vitbg_space

Kul på hjul är ett integrationsprojekt där vi med cykeln som verktyg arbetar för att öka rörelsen i staden bland barn och ungdomar. Kul på hjul drivs av FC Rosengård i nära samarbete med Röda Korset, Tjejer i förening/ABF och Malmö stad.

Hur Malmös barn och unga rör sig utanför sitt närområde beror i stor utsträckning på familjernas position i samhället. En studie av barn och ungdomars fritids- och idrottsaktiviteter visar att fler unga i villaområden har aktiviteter utanför sitt bostadsområde jämfört med de unga i miljonprogramsområden som exempelvis Rosengård och Lindängen.

Barnen i utanförskaps-områden stannar kvar i sin stadsdel under fritiden vilket minskar integrationen med barn och ungdomar från andra delar av stan.

En stor dansk studie visar dessutom att cyklande barn har högre koncentrationsförmåga och presterar bättre i skolan. Barn som cyklar till skolan är dessutom involverade i mer ansträngande lekar under skoldagens gång än vad barn som blir skjutsade.

Målsättning

Kul på hjul vill öka möjligheterna till integration genom att med cykeln som verktyg möjliggöra ett ökat rörelsemönster i stan. Vi vill även bidra med möjlighet till fysisk aktivitet i vardagen och ett säkerhetstänkande i trafiken. Vi vänder oss till barn i åldern 6-13 år med olika aktiviteter beroende på barnens mognadsnivå.

Potentiell cykel- och skatepark i Malmö

Det finns idag en stor efterfrågan bland barn och ungdomar i Rosengård av en cykel- och skatepark i stadsdelen. ”Kul på hjul” ser detta intresse som en unik möjlighet att involvera barn och ungdomar i utveckling och planering inför ett eventuellt byggande av park, med tillhörande trafiklekplats.

Känslan av delaktighet

Genom att göra våra och målgruppens lärdomar om projektet lättillgängliga i en metodhandbok, och genom att bedriva informationsarbete, vill vi att konceptet med en modern ”satsning på cykeln” ska spridas vilket kan öka barns och ungas intresse att engagera sig i liknande satsningar framöver.

Våra aktiviteter

Kul på hjul har tre huvudspår vad gäller aktiviteter.

Komma igång

Cykelskolor för 6-8-åringar.
Här får barnen lära sig grunderna i cykling. Fokus på balans och säkerhetsutrustning.

Cykla säkert

Trafiksäkerhet för 9-13-åringar.
Här fokuserar vi på trafikkunskap och regler för att kunna känna sig trygg och säker på cykel i trafiken.

Cykeln i fokus

Publika events under skolloven för barn, föräldrar och övriga vuxna. Lär dig laga en punktering, pimpa din cykel, testa vår cykelbana med tuffa utmaningar och mycket annat skoj. Flera av dessa aktiviteter kommer att förläggas till Köpcentret Mobilia i Malmö.

För mer information, besök www.kulpahjul.com

Cykla är inte bara ett sätt att ta sig fram utan också ett sätt att ta sig in i samhället. På Röda Korsets cykelskola i Malmö lär sig deltagarna att övervinna sina rädslor och att våga trampa sig fram i livet. livet underlättas om du kan ta dig fram på två hjul. För den som lever med knapp ekonomi kan ett busskort vara oöverkomligt. Med en cykel är det lättare att handla, att skjutsa barn till skolan och få motion. Det är också ett sätt att lära känna sin stad utanför det egna kvarteret. Reportage i Henry 2013 nr 4. Bilden finns på kontoret "Mariahuset" i Stockholm.
Foto: Joi Grinde