Next by FC Rosengård

 

Next_ logo_RGB

Det här är Next by FC Rosengård

Next by FC Rosengård följer upp ungdomar som tidigare deltagit i Boost by FC Rosengård. Uppföljningen sker i olika tidsintervall och vänder sig till unga som varken arbetar eller studerar.

Målgruppen för Next by FC Rosengård är unga kvinnor och män i åldern 16-29 år, boende i Malmö och som tidigare varit inskrivna på Boost by FC Rosengård.

Next by FC Rosengård består av två insatser, en uppföljnings- och en insatsdel.

I uppföljningsdelen ligger fokus på kartläggning av ungdomarnas status efter olika tidsintervall. Varje ungdoms status kartläggs med utgångspunkt från var ungdomen befann sig när den avslutades från Boost by FC Rosengård.

I insatsdelen ligger fokus på att följa upp ungdomarna individuellt och identifiera behov och förutsättningar. Utifrån varje ungdoms behov erbjuds insatser i samråd med exempelvis arbetsförmedlare eller socialsekreterare. Målsättningen med insatsdelen är att , tillsammans med övriga involverade parter, erbjuda de ungdomar som inte är självförsörjande ännu, insatser som stärker deras möjligheter till arbete eller studier.

För mer information, kontakta:

Projektledare Studie och yrkesvägledare
Ann Sigvant Majlinda Ismaili
0738-48 99 58 0766-30 50 40
[email protected] [email protected]

 

Next by FC Rosengård – Lantmannagatan 30 – 214 48 Malmö – [email protected]boostbyfcr.se