Året var 2008 och i februari månad det året skulle en person kliva in i. Läs mer »